Αρχική > Οροι χρήσης & Ασφάλεια / Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Η παρούσα πολιτική απορρήτου («Πολιτική Απορρήτου») ισχύει για τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα http://lira100.gr (η «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία ΠΟΝΗΜΑ ως ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας
 
Τα προσωπικά και μη δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τυγχάνουν εμπιστευτικής χρήσης, ακολουθώντας αυστηρώς τους ισχύοντες νόμους εθνικής προστασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία
1. Δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών,
2.Διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,
3.Παρέχει προς τους πελάτες της ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους
4.Χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της
5.Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.
 
Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, η οποία ενδεχομένως κατά καιρούς να υπόκειται σε τροποποιήσεις.
ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ Η ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
Δεν προβαίνουμε σε καμία πώληση προσωπικών δεδομένων («Προσωπικά Δεδομένα») που αφορούν στους πελάτες μας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Ενδέχεται, ωστόσο, να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο παρόν για σκοπούς του αντικειμένου μας πχ μεταφορική εταιρεία για την παράδοση του προϊόντος. Τα εν λόγω τρίτα μέρη δεσμεύονται μέσω σύμβασης να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την «Πολιτική Απορρήτου». Δεν είναι εξουσιοδοτημένα να σας στείλουν καμία πληροφορία σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες άλλων εταιρειών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Συγκεκριμένα τρίτα μέρη διαχειρίζονται το περιεχόμενο των σελίδων στην Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω τρίτα μέρη μοιράζονται τη δέσμευσή μας για προστασία του απορρήτου δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας μας.
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των συνεργατών -πελατών της αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας εφόσον έχετε επιλέξει να ενημερώνεστε
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία.
COOKIES
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε και εμείς cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ενός χρήστη. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στην Ιστοσελίδα μας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή παράπονα σχετικά με εμάς ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση, το τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχονται παρακάτω.
Ακόμη, έπειτα από αίτημά σας, θα σας παρέχουμε τη σύνοψη οποιωνδήποτε δικών σας προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε και αποθηκεύσαμε. Μπορείτε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε ή να ανανεώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από τη βάση δεδομένων μας. Θα αποστείλουμε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο σχετικό όνομα επισκέπτη.
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:
 
τηλέφωνο: 210 3455 575
fax           : 210 3455 575

email       : info@ lira100.com